Ansökan

Ansökan

Offund gör allt det administrativa jobbet (håller i pennan) i samband med en ansökan så att din förening kan fokusera på kärnverksamheten. Vi navigerar runt fällorna och lyfter framgångsfaktorerna som verkligen gör skillnad. Vi bygger ett koncept utifrån din organisations förutsättningar så att ni kan genomföra era planer, samtidigt som vi ser till att de kriterier och riktlinjer (levererar sådana resultat som finansiären önskar) som myndigheterna arbetar utifrån tillgodoses.

Vi skapar ett kärnfullt sätt att beskriva förändringen (investeringen), med rätt tonalitet och sätter in i ett sammanhang hur investeringen relaterar till omvärlden och de människor som berörs. Vi lyfter fram det unika i just din satsning och skapar en effektfull kontrast.

För att lyckas med en ansökan är det också viktigt med en tydlig och lättläst text. Offund ger din ansökan en ändamålsenlig struktur som pedgogiskt förklarar det område som projektet avser och påvisar fördelar och resultat på ett klart sätt. Stor vikt läggs också vid att skapa en budget som är rimlig och i balans med projektets effekter/resultat och samtidigt är i linje med bidragsgivande myndigheters ekonomiska förutsättningar.

Ofta är det en nödvändig med relevanta samarbetspartners för att lyckas med en ansökan. Offund stöttar med att bygga ändamålsenliga projektteam/nätverk och partnerskap. Som en del i tjänsten stödjer vi också föreningen i kontakter med finansiärer och bidragsgivare för att förankra en projektidé muntligen.