Affärsmodell

Affärsmodell

Ansökningar
I samband med ansökningar arbetar Offund efter en i huvudsak prestationsbaserad modell, vilket innebär att föreningens ekonomiska risk minimeras. Vi kombinerar en låg fast kostnad (riskpremie) med en prestationsbaserad (rörlig del).

Projektredovisning
Timdebitering

Bidragsanalys
Fast pris

Konsultation och rådgivning
Timdebitering

Utbildning

Fast pris

*För detaljerade prisuppgifter, kontakta Offund per telefon eller e-post.

Prestationsbaserad affärsmodell

Offund arbetar efter en i huvudsak prestationsbaserad modell, vilket innebär att föreningens ekonomiska risk minimeras.