Tjänster

bild1_small.png

Ansökan

Offund gör allt det administrativa jobbet (håller i pennan) i samband med en ansökan så att din förening kan fokusera på kärnverksamheten. Vi navigerar runt fällorna och lyfter framgångsfaktorerna som verkligen gör skillnad. Vi bygger ett koncept utifrån din organisations förutsättningar så att ni kan genomföra era planer, samtidigt som vi ser till att de kriterier och riktlinjer (levererar sådana resultat som finansiären önskar) som myndigheterna arbetar utifrån tillgodoses.

Vi skapar ett kärnfullt sätt att beskriva förändringen (investeringen), med rätt tonalitet och sätter in i ett sammanhang hur investeringen relaterar till omvärlden och de människor som berörs. Vi lyfter fram det unika i just din satsning och skapar en effektfull kontrast.

För att lyckas med en ansökan är det också viktigt med en tydlig och lättläst text. Offund ger din ansökan en ändamålsenlig struktur som pedgogiskt förklarar det område som projektet avser och påvisar fördelar och resultat på ett klart sätt. Stor vikt läggs också vid att skapa en budget som är rimlig och i balans med projektets effekter/resultat och samtidigt är i linje med bidragsgivande myndigheters ekonomiska förutsättningar.

Ofta är det en nödvändig med relevanta samarbetspartners för att lyckas med en ansökan. Offund stöttar med att bygga ändamålsenliga projektteam/nätverk och partnerskap. Som en del i tjänsten stödjer vi också föreningen i kontakter med finansiärer och bidragsgivare för att förankra en projektidé muntligen.

oqmzwnd3thu-helloquence.jpg

Bidragsanalys

Det finns ca 20 000 stiftelser i Sverige och därtill ett stort antal fonder och bidragsgivande myndigheter, vilket innebär att det är svårt att hitta rätt i den stora utbudet. I bidragsanalysen genomlyser vi samtliga nationella, regionala och lokala stiftelser, fonder och myndigheter och identifierar vilka möjligheter som finns för just din organisation.

Varje bidrag presenteras med de förutsättningar och krav som gäller. Bidragsanalysen dokumenteras skriftligt med en tydlig överblick över möjliga finansiärer, kombinerat med unika tips och råd (förslag till strategi eller arbetssätt för att maximera bidragsmöjligheterna).

Bidragsanalysen kan också levereras som en löpande bevakningstjänst, där vi kontinuerligt följer vilka nya bidragsmöjligheter som uppstår för din verksamhet. (Villkoren för olika bidrag ändras över tid och det tillkommer även nya bidragsformer liksom stiftelser och fonder). Genom en löpande skräddarsydd uppdatering av senaste nytt inom bidragssfären ser vi till att du inte missar några möjligheter till finansiering för dina utvecklingsprojekt.

bild4-1.png

Projektredovisning

Offund hjälper även till med redovisning av projekt. Sammanställning av fakturor, betalningsunderlag mm, samt författande av lägesrapportering kring projektets genomförda aktiviteter mm.

 

 

bild2_small

Konsultation och rådgivning

En konsultation kan vara ett effektivt sätt att identifiera fällor och framgångsfaktorer i de fall en organisation/förening är intresserad av att själva ansöka om bidrag. Vi går igenom er organisations förutsättningar och investering och den aktuella myndighetens kriterier och arbetssätt för att skapa en en trygg kurs att navigera utifrån.

En konsultation kan ske på plats hos oss i Örebro, via telefon eller ute hos kund. Fördelaktigast är naturligtvis när vi träffas fysiskt men på grund av restid och resekostnader är telefon billigast.

En konsultation ser ut enligt följande. Föreningen i fråga får först berätta vilka man är, hur man arbetar idag och framförallt vilka investeringsplaner man har, samt vilken bidragsform som är aktuell. Mot bakgrund av denna information identifierar vi därefter vad föreningen behöver tänka på och lägga sitt fokus för att kunna författa en framgångsrik bidragsansökan på egen hand.

 

bild4_mid

Föreläsningar/utbildningar

Vi erbjuder föreläsningar/utbildningar till kommuner, förbund och föreningar över hela Sverige.

Våra föreläsningar/utbildningar är inspirationsfyllda och insiktsfulla träffar som ger konkreta verktyg och råd för att bli framgångsrik med att söka bidrag. Vi delger hur man bygger en ansökan från ax till limpa, vad som verkligen gör skillnad och hur du skapar ett koncept som sticker ut ur mängden. Vi lägger också stor vikt vid föreläsningar/utbildningar att ge en inblick i hur myndigheter fungerar och hur du för den muntliga kommunikationen med myndigheter för att skapa förtroende för dig och din verksamhet,

Föreläsningar/utbildningar genomförs under kvällstid riktade mot hela föreningslivet.

Exempel

Exempel på projekt och investeringar

Exempel på projekt kan vara en padeltennisanläggning, konstgräs, eller uppväxling av en befintlig anläggning eller ett integrationsprojekt.

 

 

 

Prestationsbaserad affärsmodell

Offund arbetar efter en i huvudsak prestationsbaserad modell, vilket innebär att föreningens ekonomiska risk minimeras.