Tips

Hur skriver man en slagkraftig ansökan som sticker ut ur mängden?

  • Anlägg ett utifrån och in perspektiv –  försök att se din förening utifrån – för det är det perspektivet handläggaren som ska läsa din ansökan har.
  • Ta hjälp av någon utomstående som inte vet någonting om din förening och låt denne läsa din ansökan. Detta hjälper dig att hitta de ”blind fläckarna”.
  • Underbygg det du skriver i ansökan på ett trovärdigt sätt med referenser, tidningsartiklar, rapporter mm.

Var lojal mot dispositionen
Ett av de vanligaste misstagen som svenska föreningar gör när de vill konkurrera om offentliga bidrag är att de inte är tillräckligt sakliga i sin ansökan. De följer inte den disposition som myndigheterna har förordat i ansökningshandlingen. Det resulterar i att ansökan inte har den balans mellan olika intresseområden som myndigheten eftersöker. Undvik detta vanliga misstag genom att leverera information efter den struktur som efterfrågas i ansökningshandlingen. Se till att det blir enkelt för handläggaren som ska läsa och bedöma ansökan.

Undvik formaliafel
En viss andel av de bidragsansökningar som svenska föreningar lämnar in meddelas avslag, på grund av fel i formalia. Det betyder att den ansökande föreningen inte har noterat att de, av något skäl, formellt inte har möjlighet att få bidrag beviljat från den specifika bidragsformen.

Undvik detta misstag när din förening ska konkurrera om bidragsfinansiering och studera regelverket noggrant.

Skriv ”utifrån och in”, istället för ”inifrån och ut”
Om din förening vet exakt vem det är på en bidragsgivande myndighet som kommer att läsa er ansökan, så kan ansökan med fördel skrivas för att just den personen ska förstå budskapet enkelt. Men om din förening inte har den insikten, vilket är normalfallet, så måste språket i ansökan anpassas för att en person utan specifik kännedom ska kunna läsa, förstå och fatta rätt beslut. Svenska föreningar gör ofta misstaget att använda talspråk, terminologi och förkortningar som är svåra att hantera för den genomsnittliga handläggaren vid en myndighet.

Undvik detta misstag genom att förutsätta att läsaren inte kan den verksamhet som din förening bedriver. Introducera läsaren till din förening och den planerade investeringen.