Bidragsanalys

Bidragsanalys

Det finns ca 20 000 stiftelser i Sverige och därtill ett stort antal fonder och bidragsgivande myndigheter, vilket innebär att det är svårt att hitta rätt i den stora utbudet. I bidragsanalysen genomlyser vi samtliga nationella, regionala och lokala stiftelser, fonder och myndigheter och identifierar vilka möjligheter som finns för just din organisation.

Varje bidrag presenteras med de förutsättningar och krav som gäller. Bidragsanalysen dokumenteras skriftligt med en tydlig överblick över möjliga finansiärer, kombinerat med unika tips och råd (förslag till strategi eller arbetssätt för att maximera bidragsmöjligheterna).

Bidragsanalysen kan också levereras som en löpande bevakningstjänst, där vi kontinuerligt följer vilka nya bidragsmöjligheter som uppstår för din verksamhet. (Villkoren för olika bidrag ändras över tid och det tillkommer även nya bidragsformer liksom stiftelser och fonder). Genom en löpande skräddarsydd uppdatering av senaste nytt inom bidragssfären ser vi till att du inte missar några möjligheter till finansiering för dina utvecklingsprojekt.