Konsultation och rådgivning

Konsultation och rådgivning

En konsultation kan vara ett effektivt sätt att identifiera fällor och framgångsfaktorer i de fall en organisation/förening är intresserad av att själva ansöka om bidrag. Vi går igenom er organisations förutsättningar och investering och den aktuella myndighetens kriterier och arbetssätt för att skapa en en trygg kurs att navigera utifrån.

En konsultation kan ske på plats hos oss i Örebro, via telefon eller ute hos kund. Fördelaktigast är naturligtvis när vi träffas fysiskt men på grund av restid och resekostnader är telefon billigast.

En konsultation ser ut enligt följande. Föreningen i fråga får först berätta vilka man är, hur man arbetar idag och framförallt vilka investeringsplaner man har, samt vilken bidragsform som är aktuell. Mot bakgrund av denna information identifierar vi därefter vad föreningen behöver tänka på och lägga sitt fokus för att kunna författa en framgångsrik bidragsansökan på egen hand.