Om Offund

Offund AB hjälper företag/föreningar och organisationer att ansöka om offentliga bidrag. Många föreningar känner inte till var man ska söka bidrag eller hur man gör. Det finns också en gräns för hur mycket byråkrati och gratisarbete en ideell förening klarar.

Många föreningar har intressanta projekt idéer men i många fall saknar nödvändig finansiering. Vi kan med vår kunskap och erfarenhet minska det finansiella ”gapet” mellan idé och genomförande och skapa de förutsättningar som krävs för att ni skall få den finansiering som ni behöver.

Anders Niklasson som driver Offund AB har 10 års erfarenhet som handläggare vid myndighet respektive 5 års erfarenhet som konsult och har därför unika kunskaper och kontakter kring bidragsansökningar. Offund hjälper Er att hitta framgångsfaktorerna som verkligen gör skillnad.

Med vår hjälp får Ni en unik inblick i hur olika myndigheter arbetar, och vi förser ditt projekt med den ”tysta” kunskap som inte går att läsa sig till.

Tveka inte att höra av er till oss för ett personligt samtal kring just er förenings bidragsmöjligheter.