FAQ

Vad förväntas av oss som förening när vi söker bidrag?

Svar: Vid ett projekt som avser en fysisk investering (byggnation) behöver föreningen upprätta ritningar, ta in offerter, samt ha alla erforderliga myndighetstillstånd (bygglov mm).

Vid ett projekt som avser ”mjuka” investeringar (exempelvis integrationsprojekt) åligger det föreningen att knyta relevanta samarbetspartners till projektet).

 

Hur mycket bidrag kan man söka?

Svar: Storleken på bidrag varierar från projekt till projekt, allt ifrån 200-300 000 kronor upp till 4-5 000 000 kronor. De vanligaste projekten innebär en investering i intervallet 1-2 miljoner kronor.

Hur lång är handläggningstiden innan man får svar?

Svar: Handläggningstiden ligger oftast i intervallet 2-7 månader.

Kan man söka bidrag för hela investeringen?

Svar: I normal fallet krävs en viss egen insats av föreningen i form av eget arbete eller kontant insats.

Ska man anlita en konsult för att skriva ansökan?

Svaret är att det beror på omständigheterna. Ställ frågor enligt nedan till dig själv på ett ärligt sätt, så kommer du fram till en klok avvägning:

Har vi den erforderliga tiden? (Att författa en slagkraftig ansökan, med budget, projektplan mm är normalt minst två veckors heltids arbete)

Prioriterar vi rätt? (Använder vi våran tid och resurser på att göra rätt saker och på rätt sätt).


-Har vi skrivt ansökningar tidigare?


-Är vi bra på att skriva och sätta in i sammanhang?


-Till vilken typ av myndighet skriver vi? (En generell tumregel är att konkurrensen och ansökningsförfarandet är mest krävande för nationella fonder, stiftelser mm (exempelvis Arvsfonden), medan finansiärer på den regionala/kommunala nivån oftast har mindre administrativt krävande ansökningsprocesser.