There is nothing to show here!
Slider with alias typewriter-effect not found.

Förverkliga din förenings vision

Offund hjälper föreningar, kommuner, studieförbund, riks- och länsorganisationer mm att finansiera utvecklingsprojekt. Det finns en stor flora av bidragsgivande myndigheter, fonder och stiftelser med föreningslivet som målgrupp.

Vi känner till att många föreningar har intressanta projekt idéer men i många fall saknar nödvändig finansiering. Vi kan med vår kunskap och erfarenhet skapa de förutsättningar som krävs för att ni skall få den finansiering som ni behöver.

Vi hjälper er att hitta den finansiering som bäst matchar mot din organisations profil,  förutsättningar och investeringsinriktning. Offund gör allt det administrativa jobbet i samband med en ansökan så att din förening kan fokusera på kärnverksamheten. Vi navigerar dig bort från fällorna och lyfter framgångsfaktorerna som verkligen gör skillnad.

Offund erbjuder även bidragsanalyser, projektredovisning, utbildningar och konsultationer.

Exempel på projekt och investeringar

Exempel på projekt kan vara en padeltennisanläggning, konstgräs, eller uppväxling av en befintlig anläggning eller ett integrationsprojekt.

 

 

Prestationsbaserad affärsmodell

Offund arbetar efter en i huvudsak prestationsbaserad modell, vilket innebär att föreningens ekonomiska risk minimeras.

 

Our Customers