Tips

Hur skriver man en slagkraftig ansökan som sticker ut ur mängden?

  • Anlägg ett utifrån och in perspektiv –  försök att se din förening utifrån – för det är det perspektivet handläggaren som ska läsa din ansökan har.
  • Ta hjälp av någon utomstående som inte vet någonting om din förening och låt denne läsa din ansökan. Detta hjälper dig att hitta de ”blind fläckarna”.
  • Underbygg det du skriver i ansökan på ett trovärdigt sätt med referenser, tidningsartiklar, rapporter mm.